Δημόσια Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, ιδρύθηκε το 1953 με προσπάθειες φωτισμένων ανθρώπων που στόχο τους είχαν να υπάρξει Βιβλιοθήκη στη Λευκάδα, αλλά, παράλληλα, να διασωθούν και διάφορα κειμήλια που υπήρχαν διάσπαρτα στο νησί.

Έτσι ο Γυμνασιάρχης Πάνος Ροντογιάννης με τη βοήθεια του τότε Μητροπολίτη Δωρόθεου, του Δημάρχου Γιαννουλάτου, του Συμβολαιογράφου Τάκη Μαμαλούκα και πολλών άλλων συγκέντρωσε παλιά βιβλία και κειμήλια που υπήρχαν σε ιδιωτικές συλλογές, εικόνες και εκκλησιαστικά σκεύη από ναούς και μοναστήρια που είχαν καταστραφεί από σεισμούς, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της δημοτικής αρχικά βιβλιοθήκης.

Το υλικό αυτό, μετά από περιπλανήσεις, βρήκε τη στέγη του στο αρχοντικό της οικογένειας Ζουλίνου, όμορφο νεοκλασικό κτίσμα, ιστορικά διατηρητέο, του τέλους του 19ου αιώνα, στο κέντρο της πόλης το οποίο είχε στεγάσει την Εθνική Τράπεζα, το διοικητήριο των κατακτητών, τις αντιστασιακές οργανώσεις κλπ.

Για πολλά χρόνια στεγάσθηκαν στο ισόγειο του κτιρίου ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών, που σήμερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο και η Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων Επτανησιακής τέχνης, που άνοιξε για το κοινό το 1966. Στον πρώτο όροφο στεγάσθηκαν τα βιβλία. Από το 2001 η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου.

Μεγάλος αριθμός εικόνων που συντηρήθηκε συμπλήρωσε την αξιόλογη Συλλογή Μεταβυζαντινών Εικόνων και κειμηλίων που στεγάζεται πια στον πρώτο όροφο.
Η Βιβλιοθήκη σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 55.000 βιβλία και καλύπτει τις ανάγκες του νομού και των γύρω περιοχών.
Η συλλογή εικόνων δέχεται πολυάριθμους επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και σχολεία και επιστήμονες στη διάρκεια του χειμώνα.
Η Βιβλιοθήκη μας είναι μια από τις 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Επικράτειας, που υπάγονται και στο Υπουργείο Παιδείας.

Δραστηριότητες
Από τη δραστηριότητα των τελευταίων χρόνων ενδεικτικά αναφέρομε:
α. την έκδοση της εργογραφίας του Π. Κοντομίχη και την εκδήλωση προς τιμήν του στον κινηματογράφο "Απόλλων" το 1996,
β. την εκδήλωση προς τιμή των ιδρυτών της Βιβλιοθήκης στον κήπο μας το 1997.
γ. την έκδοση του βιβλίου του Ν. Βαγενά ' ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ' το 2001.
δ. Για τη συμπλήρωση 50 χρόνων και στα πλαίσια της προβολής του κειμηλιακού μας υλικού, πραγματοποιήσαμε την έκδοση
" του λευκώματος με τους χάρτες και τα χαρακτικά της Συλλογής μας
" στην αναπαραγωγή δύο Χειρογράφων του Άγγελου Σικελιανού, που έχομε στη Βιβλιοθήκη και
" δώδεκα αντιπροσωπευτικών Εικόνων του Μουσείου.
Μετέχουμε σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρακολουθούμε τόσο τις εξελίξεις στην τεχνολογία όσο και τις νέες εκδόσεις στοχεύοντας στην προώθηση του βιβλίου, της ανάγνωσης αλλά και τις εναλλακτικές προτάσεις στο σύγχρονο προβληματισμό και αναζήτηση.