Greek English Italian Dutch German Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kartor over Lefkas
Litteratur- och Konst Festivalen Internationell Folkdans Festival
Evenemang
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Kloster

Faneromeni klostret
Faneromeni klostret: på en jättegrön kulle väster om staden är Faneromeni klostret byggd med en härlig utsikt över Ai Yiannis, Gyra, och fästningen. Klostrets historia söker sig flera sekler tillbaka i tiden ända fram till apostelåren, ett av öns viktigaste monument och den enda klostret som befolkas.

Enligt traditionen upptogs platsen av Artemistempet. Apostel Paulus lärjungar som kom till ön, samlade ihopp invånarna och predikade kristendomen, och bildade den första församlingen, en av lärjungarna vid namn Sosion utnämdes till Lefkas förste biskop och grundade klostret.

Enligt kyrkliga källor, under Konstantin den Stores tid, efter den första Ekumeniska Synoden, så kom fem kyrkofäder tillsammans med biskopen av Lefkas Agatharhos. Två av dessa bosatte sig i klostret och de andra grundade de helige fädernas villohem (asketerion) utanför byn Alexandros. Dessa munkar byggde de första cellerna, utvidgade templet och organiserade munkorder i Lefkas.
En annan tradition nämner att Allhelgonets ikon som hade beställts i Konstantinopel, uppenbarade sig «orörd av mänskliga händer» till munken och ikonmålaren Kallistos, efter en bön. Hon fick därför namnet Faneromeni (uppenbarad).

Mirakel ikonen
av Faneromeni
Klostret fick sitt nuvarande form under venetiernas välde år 1734. Templet återuppbyggdes under 1800-talet efter två bränder och har arkitektdrag som avslöjar starka influenser från Zakynthos

Ikonen av Jungfru Maria (1887) är en kopia från en gammal mirakelikon av Faneromeni som målades i Agion Oros. Altardelen tillverkades efter 1886 av konstnären Eftathios prosalentis den yngre. Ikonerna är verk av bröderna Christodoulos och Thomas Zografos från Chioniades i Ipiros.

Vid altardelens fot finns verk av Leonidas Sideris, med motiv från Nya Testamentet. Klostret undergick nyligen en restaurering med initiativ av abbotten. En ny avdelning med celler byggdes, samlingsrum, bibliotek och kapell helgad åt Sankt Silouanos Athonitis. Här, i en modern byggnad ryms klostrets Kyrkomuseum med föremål som präglas av den religiösa konsten och traditionen. Ikoner, prästkläder, föremål och böcker finns utställda i tre plan och ger besökaren en bra bild av den religiösa kulturens utveckling i Lefkas.
I klostret finns en uställning av kristen litteratur, och en liten gästhus för att ta emot besökare. Panagia faneromeni som står på den heliga klippan under flera århundraden tar emot många pilgrimer,. Är skyddshelgon av «alla Lefkadier över hela världen» och hedras med stor pompa och ståt Annandag Pingst.
 
Agios Nikolaos Niras klostret, strax innan Lefkatas fyren Grundades förmodligen i början på 1600-talet, år 1637 eller tidigare. Byggdes av sju familjer som skänkte stora egendomar. Det nutida templet är byggd under senare tid. Altardelen och målningarna är moderna, gjordes år 1799. Tretton målningar av dodekaorton och 3 despotika är målningar av konstnären Andreas Mpetzos. Alla är målade med speciell äggfärg över en träplanka och är bra bevarade. Biskopsikonen av Agios Nikolaos är ett verk av den kände ikonmålaren Dimitrios Foskaris målad 1699. Det är Lefkas äldsta signerade bärbara ikon som blev stulen och återfanns 1979 med många skador. Den finns plaserad i en av klostrets byggnader i byn Athani. Klostret har inga frescomålningar.

Agios Georgios klostret finns i skoget Skaros, strax efter Kolyvata i området Alexandrou, på ett platå med vy nordväst om ön. Enligt vittnesmål och manuskript så grundades klostret år 1611 och är ett av centrala Lefkas mest betydelsefulla historiska monument. År 1727 så hade klostret 8 egendomar, brukade 708 hektar åkermark och hade 900 får och geter.
Klostrets tempel utvidgades år 1709. Templets östra innomhusvägg är nästan otakt och uppvisar utomordentliga väggmålningar, medans altardelen är av stort intresse, tillverkad år 1724 och en replika av altardelen i Agios Minas kyrkan som finns i staden Lefkas.

Agion Pateron Asketerion
Asketerion Agion Pateron: Är rotad sedan sekler i bergig terräng, 5 km ovanför Nikiana mot Alexandros, inne i en grotta nära Skaros området. Ett av öns äldsta kristna monument. Kyrkliga källor uppger att tre Helige Fäder som kom till ön från den första Synoden i Nikaia år 325, hittade skydd i grottan, och predikade bibeln fram till deras död. Deras gravar finns i en grotta brevid samt den sparsamma kapellet som byggdes till deras ära.

Theotokos Odigitria: Öns äldsta bevarade kristna monument. Finns nära Apolpaina, mitt i Olivlunden. Man tror att den grundades 1449 - 1450, medans andra tror att den grundades under 1100-talet. Panagia Odigitria templet är basilika med trätak och bevaras i bra kondition. Den östra och södra väggen har kvar delar av frescomålningar av speciell stil som kombinerar Palaiologeia med västerländsk stil. Här levde under sina sista år, från 1463 till 1474 och begravdes, nunnan Eleni Palaiologina, dotter till herren av Mystras Thomas Palaiologos och maka till Herren av Serbien Vrankovic.

Frescomålningar i Agios
Ioannis klostret
i Karya dalen
Agios Ioannis prodromos klostret: byggd vid utkanten av Karya dalen, över en idyllisk kulle, står Agios Ioannis Prodromos klostret, även kallad av lokalbefolkningen «Ai Yiannis sto Livadi». Grundades 1605 och under tre århundraden spelade en stor rol i öns ekonomiska och kulturella liv. I början på 1800-talet så var Agios Ioannis Prodromos klostret öns rikaste kloster och hade de flesta munkarna och redan från 1700-talet så hade Odigitria klostret och femton andra tempel blivit klostrets ägodelar. I kyrkan begravdes år 1622 enligt traditionen den berömde krigsherren Simos Mpouas eller Grivas. Dagens tempel är yngre med trätak och med kvinnobalkong. Har utsökta väggmålningar, som dateras från 1736 till 1753. Södra väggen har frescomålningar i tre zoner. Första zonen med helgongestalter, andra zonen med helgonbyster och den tredje zonen med stora föreställningar med många ansikten, slitna av tiden. Till väst synns Agios Konstantinos, Agia Eleni och Ärkeängelen Michael. Brevid templet, mitt bland den vilda vegetationen, finns ruinerna av Agios Nikolaos kapellet.
Ärkeängel Michael klostret
i Vafkeri.
Ärkeängel Michael klostret: strax utanför Vafkeri ligger, i ruiner, ett av öns mest anmärkningsvärda och rika kloster. Man beräknar att den grundades under 1500-talet, under turkväldet. Enligt historikern Ź. Mahairas, så fanns den långt innan 1681. Det ursprungliga templet var en enkel konstruktion med trätak med små celler vid sidorna. Runt 1700, under venetiernas välde, blomstrade klostret med 19 celler, mycket åkermark och flera boskap. Hela klosterresidenset låg mitt bland en grönskade och bördig dal.Idag återstår endast rester av klostret, cellerna, gästrum, förråd, olivpress och lador och bevittnar klostret forna rikedom.
Klostrets kyrka har betydande väggmålningar som målades i slutet av 1500-talet och början på 1600-talet, och täckte hela ytan. Värd att beundra «Panagia Platytera» i sakristians alkov och ovanför «Kristi Himmelfärd». Ikonen av «Kränkning och Förödmjukelse» i gavelns alkov , «Sankt Peters vision» och «Abrahams offer» utgör imponerade motiv, samt serien med profeterna och helgongestalterna. En av de bäst bevarade teman med mjuka och varma färger och en mycket balanserad är temat «Ärkeängel Michaels mirakel», som klostret är dedikerad till.
 
Kokkini Ekklisia
i Platystoma
Historiska klostret av Kokkini Ekklisia, av Evaffelistria finns i Platystoma. Den första templet grundades av två munkar år 1478 och byggdes med stenar och lokal röd lera, därifrån namnet Kokkini ekklisia=röd kyrka. Klostret som byggdes senare utvecklades under 1500-talet till ett religiöst centrum med stor ryktbarhet och många rikedomar. Under senare år så repererades templet och altardelen. De äldsta despotiska ikonerna är viktiga verk av Mihail Tzen från Kreta, daterade till 1723 som finns i Samlingen av Metabysantiska Målningar av Eptanisk Konst i Lefkas Stadsbibliotek. Är «Evangelismos», «Änglarnas Dam», «Kristi Konungarnas Konung » och «Agios Ioannis Prodromos». Altardelet i trä är mycket fint med fem underbara och välbevarade ikoner. Kokkini Ekklisia är ett av Lefkas viktigaste kristna monument.

Profeten Ilias klostret: Finns i Spanohori, och som det framstår från gamla dokument, överläts i ruiner av de venetianska myndigheterna till prästen Venetios Vonasieris som återuppbygde den.År 1815 kom den till statens ägo. Renoverades nyligen och kan besökas.
Agios Ioannis i Rodaki
Agios Ioannis klostret: fem km söder om byn Vournika, vid platsen Rodaki, ovanför Vasiliki bukten, finns bevarad ett av öns mest intressanta kloster. Troligen byggd år 1654, över grunderna på det doriska Demeter templet,fruktbarhetens och jordbrukets gudinna. Tilltron att om ett barnlöst står över tröskeln så kommer den att skaffa barn, kanske avspeglar en antik tro. Spår av det antika templet, doriska kolonner och delar av golvet finns kvar. Runt slutet på 1700-talet kom klostret till statens ägo och gavs år 1797 till Asomatos klostret i Vafkeri. Den ursprungliga templet är i gott skick och utvidgades vid flera tillfällen i den stora gårdsplanen som fanns tillgänglig, munkarnas celler utökades och servicerum byggdes. Delar av frescomålningar i den östra väggen bevaras i bra kondition och utgör utmärkta stilexempel. Under koret kan man se den stränga gestalten av Platyrera.  Man kan urskilja den Yttersta Förödmjukelsen och i fortsättningen martyren Stefanos och Agios Romanos. Även om målningarna är i dåligt skick så kan man urskilja den fina och försynta konststilen.

Agios Georgios klostret i Marantohori. Grundades i slutet av 1500-talet eller i början på 1600-talet, ca 1620. Klostret var inte stort, men var mycket rik med stora markägor. År 1922, enligt vittnesmål, blev templet isoleringssplats för personer som led av smittkoppor, efter epidemin så skrapades väggarna och målades med kalkfärg för desinfektion. Klostrets lilla kyrka var full med väggmålningar, men få är bevarade. Delar av den konstnärliga altardelen finns kvar, som dateras från mitten av 1700-talet. Där finns också två ansenliga ikoner, av Jesus och av Jungfru Maria.
 
Agios Kirikos klostret i Athani. Grundades under turkväldet. Liten och begränsad som blev ägendom till klostret Archaggelos Asomatos i Vafkeri under 1700-talet. Raserades av jordbävningar och restaurerades. Altardörren som avbildar Jesus, ett av klostrets äldsta finns att beskåda i kyrkan Panagia Rahiotissa.
 
Agios Nikolaos klostret, ca 3 km söder om Nikoli. Templet av ett litet kloster fanns här som enligt vittnesmål byggdes år 1651. Enda ingången finns vid templets södra sida och över dörrkarmen finns ett kors uthuggen och ett inskrift. Lämningar runt omkring vittnar om att ett kloster fanns här.
 
Agios Ioannis Prodromos
i Meganisi
Agios Ioannis Prodromos klostret, är byggd på Meganisis småstensstrand. Den har inga viktiga väggmålningar eller särskilda arkitektoniska drag att uppvisa, men en stor historia. Enligt tradition så byggdes klostret innan 1477. Fen förstördes av pirater som slängde helgonets ikon i havet där en fiskare fångade den i hans nät. År 1800 skickade munken Ioannis Patrikis, från förmögen familj och mycket omtyckt i Ithaki såväl som Meganisi som han ofta besökte, en nunna för att återuppbygga klostret. Det sägs att nunnan med hjälp av Vasilis Politis från Meganisi, tigde allmosor för att kunna samla penggar och sökte sig ända till Ryske Kejsaren, för att samla de nödvändiga pengarna. Till slut så lyckades hon. Klostret återuppbyggdes och nunnan stannade kvar till sin död. Hennes grav ligger mellan det nya och det gamla klostrets fundament.