Greek English Italian Dutch German Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kartor over Lefkas
Litteratur- och Konst Festivalen Internationell Folkdans Festival
Evenemang
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Fauna

Faunan i Lefkas lagunerna «Divaria»
Lefkas två laguner – Divaria eller ivaria - är unika reservat, och sjuder av liv specielt under vintern och våren, när de fylls av flyttfåglar. Fåglarna tar sin tillflykt bland lagunens växter som täcker stora delar av bottnet och marken innanför och utanför lagunerna.
Förutom måsar (Larus argentatus, Larus larus) som har sin tillflyktsort här året runt, så snart hösten börjar kommer vattenhönor (Fulica atra), storskarvar (Phalacrocorax carbo), silkeshäger (Egretta garzetta), sångsvaner (Cygnus Cygnus), gräsandor (Anas platyrhynchos), styltlöpare (Hi-mantopus himantopus) och många fler småfåglar och vattenfåglar.
 
Vattenhönorna utgör den största befolkningen och därefter gräsandor.
Storskarvarna sitter på stenarna av den gamla vägen som sticker ut i den lilla lagunen och när solen försvinner så flyger de i pilformationer under hela natten, över Sesoula ön.
Silkeshägrarna är bland lagunernas vackraste fåglar, och under vintern när det är ont om mat så flyger de över lagunens fiskkorgar för att försöka fånga någon fisk.
Några år, speciellt under mycket kalla vintrar, så besöker sångsvaner Lefkas.
Styltlöparna, som är stora vattenfåglar kan vara rätt aggressiva, speciellt när deras ungar finns i närheten.
Måsarna givetvis, vistas på ön året runt.
Höglandets fauna består av harar, rävar, mårdar, illrar, rapphönor, koltrastar, blåskrikor, strömstare, hönsfåglar, kråkor, ormvråk, klippduvor, sparvhökar, spillkråkor, gökar, nötväckor, lärkor, ugglor, skator, sparvar, grönfinkar, svalor, ladusvalor, ortolansparvar, lagerlärkoroch många fler småfåglar. 
Texterna om floran och faunan i Lefkas Länet har utarbetats av agronomen Babis Lazaris.