English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Τα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας, είναι αρμόδια ιδίως για:

  1. Την παραλαβή του συνόλου των δικαιολογητικών των δαπανών συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης πληρωμής δαπάνης που συντάσσεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία που πραγματοποιεί την δαπάνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016).
  2. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, της Περιφερειακής Ενότητας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
  3. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014
  4. Τον έλεγχο, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της Περιφερειακής Ενότητας και η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  5. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το ΠΔ.Ε. στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
  6. Την καταχώριση όλων των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  7. Την κοινοποίηση στην αρμόδια δημοσιονομική υπηρεσία εποπτείας και ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.