Greek English Italian Dutch German Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kartor over Lefkas
Litteratur- och Konst Festivalen Internationell Folkdans Festival
Evenemang
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Vasiliki Vårdcentral

Telefon: 2645031065, 31066
Fax: 2645031067
Vårdcentralernas syfte
 1. Att tillhandahålla första instans vård till befolkningen i hela området och till alla som tillfälligt vistas i den.
 2. Behandling och vård av sjuka som håller på att tillfriskna, eller efter deras sjukhusvistelse.
 3. Tillhandahålla första hjälpen och vård i nödfall tills patienten skickas till sjukhuset.
 4. Transport av patienter med ambulans eller med andra färdmedel i nödfall till vårscentralen eller till annan vårdenhet.
 5. Tandvård.
 6. Preventivvårdellertandläkarvårdsamtfolkhälsovård
 7. Folkhälso- och epidemiologisk forskning.
 8. Arbetshälsa.
 9. Verksamheter angående skolhygien.
 10. Familjecentral.
 11. Utbildning av läkare och annan vårdpersonal.
 12. Välfärds- och folkhälsoarbete.
 13. Medicinering, om apotek saknas i området.
Under denna ram grundades i Lefkas Landsting Vasiliki Vårdcentral och 10 Regionala Läkarmottagningar. Mottagningar och laboratorier i listan som följer
MOTAGNINGAR OCH LABORATORIER VASILIKI VÅRDCENTRAL
Vårdcentral
Mottagningar
Laboratorie
Vasiliki
Patologiska mottagningen
Röntgen
 
Tandläkarmottagningen
Laboratorie
 
Kirurgmottagningen
 
 
Diabetesmotagning
 
 
Ortopediska undersökningar och barnundersökningar av besökande läkare.